top of page

חזון המרכז

המחקר המדעי מדגים פעם אחר פעם כיצד ליקויים וקשיים שונים בקשר הורה-תינוק עלולים להוביל להתפתחות נוירולוגית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית בילדות שאיננה מיטבית, אשר עלולה לתת אותותיה גם בהמשך החיים. יחד עם זאת, כיום בישראל אין גוף שמאגד ומפקח על תינוקות וילדים והטיפול בהם בשלוש השנים הראשונות לחייהם, וישנה  לעיתים תחושה שהתינוקות בישראל נולדים בגיל שלוש. מול מציאות זו, המחקר הכלכלי העדכני מדגים בצורה חד משמעית כי השקעה בתקופת ההיריון והינקות היא הכדאית ביותר, וכי ההחזר על השקעת המשאבים בחלון זמנים זה המשתלם ביותר.

 

מרכז SEED להתפתחות רגשית מוקדמת מתמקד, תוך גיבוי מחקרי ואקדמי, במערכת היחסים שבין הורים לבין ילדיהם בשנות חייהם הראשונות (הריון עד גיל שלוש) על מנת להביא לשיפור רווחתם של ילדים, משפחות וקהילות.

baloon2.png
baloon1.png
baloon2.png
bottom of page