top of page

עבודה טיפולית עם משפחות בסיכון

סדנה מקוונת למטפלים רגשיים ופרא-רפואיים

איילה אורן ומוריה בוסק

המכללה היישומית לגיל הרך מרכז הפעו"ט

 ימי שני | 19.4.2021 | 26.4.2021

סדנה מקוונת!

ההרשמה נסגרה-הקורס החל. 
נתראה בפעם הבאה!

במרכז הפעו"ט פיתחו מודל ייחודי לטיפול במשפחות בסיכון, המבקש להציב בסימן שאלה את כל מה שאנחנו יודעים כמטפלים על טיפול פסיכודינמי, ולצאת למסע חיפוש בעקבות כלים אחרים שיהיו אפקטיביים בעבודה עם הורים וילדים בסיכון.

הסדנה תכלול תיאורי מקרה בעבודה עם הורים ועם ילדים צעירים בסיכון קשה.

במפגש הראשון איילה אורן תתאר את המאפיינים הייחודיים של משפחות בסיכון וההשפעה שלהם על העבודה הטיפולית, תחלוק את מודל העבודה הכולל בחינה מחודשת של עבודה בצוות, רישות, וסטינג טיפולי.

המפגש השני יפוצל לשתי סדנאות:

  • למטפלים פרא רפואיים - סדנה על שימוש בכלים פרא-רפואיים עם ילדים בסיכון בהנחיית מוריה בוסק 

  • למטפלים רגשיים - סדנה על טיפול רגשי במשפחות בסיכון בהנחיית איילה אורן

איילה אורן - MA בעבודה סוציאלית ובוגרת לימודי פסיכותרפיה, רכזת "מעגלים" - יחידה טיפולית למשפחות בסיכון קשה במרכז הפעו"ט מזה עשור. איילה ריכזה את המרפאה לבריאות הנפש לילדים בצפת, עבדה והדריכה במרפאות לבריאות הנפש של ילדים ונוער ובמרפאות להתפתחות הילד, הרצתה בתכנית ללימודי פסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה, הדריכה במסגרות לילדים ונוער במצוקה (מרכזי חירום, פנימיות, מרכזי הורים וילדים ועוד), פרסמה מאמר על שימוש טיפולי במשחקי קופסה ולימדה את הנושא בסדנאות בארץ ובחו"ל. בעלת קליניקה פרטית.

מוריה בוסק - מרפאה בעיסוק, MA בלימודי הגיל הרך בתכנית שוורץ של האוניברסיטה העברית,  בעלת ניסיון רב בהדרכה וטיפול התפתחותי, בשמונה השנים האחרונות מטפלת ב"מעגלים" - יחידה טיפולית למשפחות בסיכון של מרכז הפעו"ט.

זמני הסדנה:

19.4.21 - 19:00-20:30

26.4.21 - 19:00-21:30

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו!

נוהל ביטול והפסקת לימודים:

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב  לדוא"ל: seedcourses@mta.ac.il.

לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

להלן שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לקורס:

עד יום - 27.3.21 (כולל) יחויב ב- 10% משכר הלימוד.

מיום 28.3.21 עד ליום - 11.4.21 יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

החל מיום 12.4.21 יחויב במלוא שכר הלימוד.

הוראות מיוחדות ותנאים כלליים:

1. הקורס אינו מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

2. פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

3. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

4. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמת האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

5. המכללה האקדמית של תל אביב יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר).

bottom of page