top of page

ענייני פיפי וקקי
בהנחיית הגב' קרן גולדברג
ימי שישי 9:00 - 12:00
25.3.22 | 1.4.22

ההשתלמות הסתיימה!

סיבוכים ועיכובים בחינוך לניקיון (גמילה) מנקודת מבט התייחסותית

בהשתלמות נתבונן על משימה התפתחותית זו דרך מפגש של עולמו הפנימי של הילד עם עולמו הפנימי של ההורה, והאופן שבו הם מעצבים זה את זה במפגש הבינאישי בזמן החינוך לניקיון. נעמיק את ההבנה לגבי דינמיקות העיכוב של חינוך לניקיון וכיצד ניתן לחלץ את ההורה והילד מהמבוי הסתום.

קרן גולדברג - פסיכולוגית התפתחותית מומחית. עבדה שנים רבות בשרות הפסיכולוגי חינוכי - התפתחותי בהרצליה. מומחית בטיפול דיאדי ובטיפול בטראומה בגיל הרך; ניהלה תכנית "חוסן לגיל הרך" במרכז "חוסן". מרצה, מלמדת ומדריכה במגוון מסגרות טיפוליות ובמכון "חרוב" ובעלת קליניקה פרטית בתל אביב.

קהל היעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

מועדי ההשתלמות: ימי שישי - 25.3.22, 1.4.22,  9:00 - 12:00

עלות ההשתתפות בסדנה:

מומחים - 295 ש"ח

מתמחים - 275 ש"ח

סטודנטים - 250 ש"ח

סטודנט - בעל תעודת סטודנט

הוראות מיוחדות ותנאים כלליים:

1. הקורס אינו מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

2. פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

3. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

4. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמת האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

5. המכללה האקדמית של תל אביב יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר).

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו!

נוהל ביטול והפסקת לימודים:

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לדוא"ל: seedcourses@mta.ac.il.

לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

להלן פירוט שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לקורס:

מיום 25.2.22 (כולל) ועד ל- 9.3.22 יחויב ב- 10% משכר הלימוד.

מיום 10.3.22 עד 24.3.22 תחילת הסדנא (כולל) יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

החל מיום 25.3.22 (כולל) יחויב במלוא שכר הלימוד.

bottom of page