SEED מרכז

מרכז SEED שואף לספק לסטודנטים, מדענים, פסיכולוגים, אנשי בריאות הנפש, צוותים רפואיים, עובדים סוציאליים ועוד, את מכלול הידע והכלים לשם הפיכתם לסוכני שינוי המקדמים את רווחתם הנוירולוגית, הקוגניטיבית והרגשית של תינוקות וילדים. זאת במטרה שאלו יזכו להזדמנות להפוך לבוגרים בעלי חוללות עצמית התורמים לחברה.

 

המרכז פועל בארבעה ערוצים:

1. מחקר בסיסי וקליני

2. התערבות התפתחותית מניעתית וטיפולית לתינוקות וילדים בשנים הראשונות לחייהם

3. הכשרה בתחום הפסיכולוגיה התפתחותית למגוון רחב של אנשי מקצוע

4. שינוי המדיניות הציבורית בישראל.

עבודתו של מרכז SEED מוּכוונת להטבעת חותמה בקהילה. המרכז מציע תכניות הכשרה להורים, אנשי חינוך, קלינאים, אחיות, תרפיסטים ומטפלים לשם קידום הבנתם בנוגע להתפתחות רגשית בינקות וכן על מנת לציידם בכלים וכישורים אשר יטיבו ביחסיהם עם ילדים. המרכז פועל מתוך הרצון להבין ולהעמיק בהתפתחותם של ילדים, הורים ומשפחות על מנת לשנות ולהשפיע על החברה בה הם נטועים ולקדם שינויי מדיניות בתחום הגיל הרך.

9.jpg