top of page

עוזרי מחקר RIPPLE

בוגרת תואר ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה מהמרכז הבינתחומי ובוגרת תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית במכללה האקדמית תל אביב יפו. תחומי האחריות בעבודתה כוללים הכשרת עוזרי מחקר לקידוד והעברת פרוטוקול ביקור מעבדה, איסוף נתוני המחקר, ארגון ובקרה. עדי הוכשרה בקידוד תצפיתי של הבעת אמון של פעוטות באימהותיהם וכן בקידוד ראיונות ותצפיות במנטליזציה הורית מילולית (MM). בנוסף, עדי משמשת כמנהלת הטכנית של המעבדה ההתפתחותית במרכז SEED להתפתחות רגשית מוקדמת.  עדי מתעניינת בתחום המחקר של התפתחות רגשית בינקות, תוך מיקוד במנטליזציה הורית.

עדי לאור.jpg

עדי לאור

שלומית פוגל יקעבי.jpg

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ומנהל עסקים בהצטיינות יתרה מהמרכז הבינתחומי הרצליה, בוגרת תואר שני בפסיכו-ביולוגיה ותכנית ההשלמה לפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת תל-אביב. עבודת התיזה של שלומית התמקדה בסנכרון פיזיולוגי בין בני זוג במהלך אינטראקציות שונות, תוך שילוב נתונים אישיותיים, פיזיולוגיים והתנהגותיים. במסגרת עבודת הדוקטורט במחקר Ripple להתפתחות התינוק והמשפחה, שלומית מנהלת ואחראית על תחום הטכנולוגיה והפיזיולוגיה במחקר. העניין המחקרי של שלומית טמון בהתפתחות הרגשית, החברתית והקוגניטיבית בילדות, עם מוקד פיזיולוגי. כמו כן, חוקרת זוגיות, התקשרות ומעבר להורות. בנוסף, שלומית פסיכולוגית בהתמחות חינוכית בשירות הפסיכולוגי חינוכי-התפתחותי בירושלים.

שלומית פוגל יעקבי

bottom of page