top of page
logo brown.jpg
המרכז לחקר האובדנות רופין.png

מרכז SEED - המכללה האקדמית ת"א-יפו, בשיתוף פעולה עם המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי - המרכז האקדמי רופין והמרכז לאבהות נרגשים להזמינכם לכנס האבהות השלישי!

save the date

כנס אבהות בקליניקה - מחקר ושטח נפגשים
יום שני | 20.3.23 | 16:00-21:00

בעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים מהירים במציאות המשפחתית. אחד מהשינויים המרכזיים נסוב סביב תפקיד האב במשפחה, שינוי הטומן בחובו הזדמנות גדולה ומשולשת: גברים שזוכים לממש באופן מלא גם את הזהות ההורית שלהם, נשים שנהנות משותפות אמיתית במרחב המשפחתי וכמובן ילדים שזוכים לגדול במרחב שיש בו נוכחות אבהית משמעותית ונרחבת. לצד ההזדמנות, ניתן לסמן גם סכנות אפשריות, במרכזן צבר הציפיות החדשות שאם לא יקבלו מענה וכיסוי ממשי באופן מתמשך יובילו בסופו של יום לתסכול ומצוקה בחיי הנפש המשפחתיים.

 

בעוד השינוי קורם עור וגידים ככל שעובר הזמן, נותרת השאלה היכן אנחנו כאנשי מקצוע בתחום הטיפול מתמקמים למולו: האם אנחנו מצליחים לעמוד בקצב השינוי? להבין ולתת לו מקום להתרחש? האם אנחנו יודעים לתת את התמיכה והכוונה הנכונים לגברים היוצקים הרבה פעמים בעצמם, ללא מודל חיצוני, איכויות חדשות לתפקיד האבהי שלהם? האם אנו יודעים לתת את ההכוונה המתאימים לבנות הזוג שלהם ולמסגרת המשפחתית כולה?

 

מבט רחב על הנעשה בתחום במישורים התיאורטיים-מחקריים מגלה שקיים פער משמעותי בין הידע הקיים לבין הצורך הבוער העולה מהשטח. בד בבד בקליניקות, במעבדות, בחדרי הדרכות ההורים,   אנשי המקצוע פוגשים את הצורך ואת השאלות, מפתחים המשגות ורעיונות, מתנסים בהתערבויות משמעותיות  ומבינים לעומק יותר ויותר את הצרכים שמוליד השינוי הזה.


מתוך הרצון לאסוף את הידע הקליני והמחקרי המצטבר בשטח, מתוך השאיפה להציף ולהעלות לפני השטח את הפערים והצרכים שעדיין לא מקבלים מענה מספיק ומתוך החשיבות שאנו רואים לקיום שיח מתמיד בנושאים בוערים ודרמטיים אלו של אבהות, יצרנו את הכנס השנתי בנושא אבהות בישראל. 

חוקרים ואנשי טיפול המעוניינים להציג בכנס מוזמנים לשלוח תקציר מחקר עד לתאריך 30.10.22
לכתובת מייל seedcenter@mta.ac.il

 

bottom of page