פרסומים אקדמיים

דר' דנה שי

דר' דפנה דולברג

Dollberg, D., Shalev, O., & Chen, P. (2010). ‘Someone’s been sleeping in my bed!’Parental satisfaction associated with solitary and parent–child co‐sleeping in Israeli families wit

דר' רונית רוט-חנניה

©2018 by The Academic College of Tel Aviv-Yaffo