top of page

עוזרי מחקר EMI

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מהמכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה. ירדן מנהלת את מחקר EMI במעבדה ההתפתחותית. במסגרת תפקידה אחראית ירדן על פיקוח גיוס הנבדקות, ניהול וארגון המחקר והצוות המחקרי. במהלך לימודיה לתואר הראשון, לקחה חלק במספר התנסויות בתחום הקליני-מחקרי. ירדן מתעניינת בתחום המעבר להורות ובקשר הורה-ילד.

ירדן ששון.jpeg

ירדן ששון

bottom of page