top of page

קורס עקרונות הטיפול בטראומה בגיל הרך- סמסטר א'

תיאור הקורס:

הקורס יתמקד בהשפעות הטראומה על ילדים בגיל הרך (מתמשכת או חד פעמית) ובמודל טיפולי ייחודי – טיפול הורה ילד ממוקד טראומה (child- parent psychotherapy) מבוסס- ראיות (evidence-based). הקורס יתעמק בהשפעות המזיקות של טראומה על התפתחות תקינה של ילדים צעירים,בהתבסס על תאוריית ההתקשרות ועל ידע מתחום הטראומה. 

כיוון שקיימת תת הערכה וזיהוי של אירועים טראומטיים בילדות המוקדמת, ישנה חשיבות מיוחדת להכיר דרכים  לזיהוי והערכת טראומות, להבין את השפעותיהם כמו גם את דרך הטיפול המיטבית בהם. בקורס נכיר את מודל הטיפול  הורה-ילד ממוקד טראומה, מודל אשר פותח ונחקר לאורך שנים רבות  ((evidence-based ע"י פרופ'  אליסיה ליברמן ופרופ' פטרישיה ואן הורן ז"ל. זהו טיפול מבוסס-יחסים לילדים בגילאי  0-6, הנותן מענה לילדים שחוו טראומה כגון חשיפה לאלימות במשפחה, התעללות והזנחה, אובדן הורה או אח, מחלה/פציעה קשה, והוא  מיושם ומותאם עבור כל סוג של טראומה בגיל הרך (חד פעמית או ממושכת).    זהו טיפול שתוצאותיו מאפשרות לילדים צעירים להתגבר על ההשפעות ההרסניות של אירועים טראומטיים ולשוב למסלול התפתחותי תקין.

קרן גולדברג - פסיכולוגית התפתחותית מומחית. עבדה שנים רבות בשרות הפסיכולוגי חינוכי- התפתחותי בהרצליה. מומחית  בטיפול דיאדי ובטיפול בטראומה בגיל הרך. מרצה, מלמדת ומדריכה במגוון מסגרות טיפוליות ובמכון "חרוב".  מנהלת תכנית "חוסן לגיל הרך" במרכז "חוסן",  ובעלת קליניקה פרטית בתל אביב.

הנושאים הספציפיים בהם יעסוק הקורס:

 

• השפעות טראומה על ילדים ועל יחסי הורה ילד: ההרצאה תעסוק בהשפעות אירועים טראומטיים על ילדים צעירים דרך מבט כפול של תאוריית ההתקשרות והידע על הטראומה. יונח הרציונל לטיפול ממוקד טראומה באמצעות  מודל דיאדי של  הורה-ילד.
• תהליך ההערכה ופורמולציית המקרה : ההרצאה תתמקד  בתהליך ובאופן ההערכה של ההורים, הילד ויחסי הורה-ילד, לפני תחילת הטיפול, כמו גם בהמשגת המידע שנאסף לכדי תיאור ראשוני בהיר של  אופן התרחשות הטראומה, ההשפעות הספציפיות שלה על הילד, הוריו ויחסיהם ומטרות הטיפול הנגזרות מכך.
• בניית הנרטיב של הטראומה באמצעות שיח ומשחק: ההרצאה תציג כיצד מדברים עם ילדים  אירועים טראומטיים.
• עקרונות להתערבות בפגישה הדיאדית: ההרצאה תעסוק בעקרונות המנחים, התערובויות דיאדיות, ותדגים מגוון של   דרכי התערבות בטיפול ואופן בחירתם.​
כיצד נרשמים:
  • על מנת להירשם לקורס ניתן למלא טופס פנייה - לחצו כאן -  ונחזור אליכם עם כל הפרטים

  • ניתן לשלוח מייל עם הכולל את שמכם המלא ומספר טלפון לכתובת seedinstitute@mta.ac.il  ולציין באיזה קורס התעניינתם

  • לשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל- 03-6802511

bottom of page