top of page

 טיפול הורה-ילד בגיל הרך:
היכרות עם תפיסות תאורטיות ומושגים מרכזיים

baloon1.png

6 מפגשי זום בימי שישי, בין התאריכים 10.12.21 - 14.1.22

tree3.png
tree2_edited.png

הקורס הסתיים!

בקורס נעסוק בעקרונות תאורטיים מרכזיים העומדים בבסיס המודל הטיפולי אם-ילד, אב-ילד ע"פ המודל החיפאי (מרים בן אהרון ,1997). הטיפול מושתת על מודל 'מבוסס מנטליזציה' (Mentalization-Base)     

 באוריינטציה פסיכואנליטית- התייחסותית, לטיפול בהפרעות ביחסים בילדות. המודל מניח שהילד מפתח יחסים ייחודיים עם אמו ואביו, כמו גם עם זוג ההורים, וכי מרחב היחסים עם כל אחד מהם הוא המקום המשמעותי והפורה ביותר להתערבות ויצירת שינוי.

בקורס נתמקד בידע המחקרי ובהבנות התאורטיות המרכזים המסבירים את מנגנוני השינוי, ההתפתחות והצמיחה המתרחשים בטיפול הורה-ילד: הפונקציה הרפלקטיבית, תהליך ההתקשרות, זיהוי והיכרות של דפוסי קשר חבויים (implicit) סכמות ייצוגים של העצמי, האחר והיחסים ותהליכי הכרה הדדית ביחסים. הידע המוצג ילווה בדוגמאות קליניות.

הקורס יאפשר ללומדים היכרות עם תפיסת העולם, הרציונל  והמושגים המרכזיים העומדים בבסיס הטיפול הורה-ילד ע"פ המודל החיפאי. 

קרן גולדברג, פסיכולוגית התפתחותית מומחית.

עבדה שנים רבות בשרות הפסיכולוגי חינוכי-התפתחותי בהרצליה. מומחית בטיפול דיאדי ובטיפול בטראומה בגיל הרך. מרצה, מלמדת ומדריכה במגוון מסגרות טיפוליות ובמכון "חרוב".

ניהלה את תכנית "חוסן לגיל הרך" במרכז " חוסן",  ובעלת קליניקה פרטית בתל אביב.

מרצת הקורס:

תמונה קרן.jpg

קהל היעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון

בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים,

סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

מועדי הקורס:

הקורס יתקיים באופן מקוון ויועבר דרך ה- ZOOM במשך כ - 6 ימי שישי,

הקורס יועבר בין השעות 9:00-12:15, 24 שעות אקדמיות. 

** לינק לעמוד הקורס ישלח סמוך למועד הקורס.

תאריכי הקורס - 10.12.21, 17.12.21, 24.12.21, 31.12.21 ,7.1.22 , 14.1.22, 

עלות הקורס:  

 

אנשי מקצוע 700 ש"ח                                          

 

סטודנטים ומתמחים 650 ש"ח 

לשאלות ובירורים ניתן לכתוב לנו מייל seedcourses@mta.ac.il

הוראות מיוחדות ותנאים כלליים:

1. הקורס אינו מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

2. פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

3. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

4. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמת האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

5. המכללה האקדמית של תל אביב יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר).

 

 

נוהל ביטול והפסקת לימודים:

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לגב' נטאלי שפיגלר, בדוא"ל: seedcenter@mta.ac.il .

לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

להלן פירוט שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לקורס:

עד יום - 10.10.21  (כולל) יחויב ב- 5% משכר הלימוד.

מיום - 25.10.21 ליום - 10.11.21 (כולל) יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

מיום -11.11.21 עד ליום - 30.11.21 (כולל) יחויב ב- 60% משכר הלימוד.

החל מיום – 1.12.21 יחויב במלוא שכר הלימוד.

landscape.png
bottom of page