top of page

המסע להוֹרוּת
תכנית ליווי והדרכה למנחות המעבירות קבוצת הכנה רגשית להורות לזוגות

התכנית המוצעת היא החלק השני של תכנית ההכשרה המסע להוֹרוּת ומלווה את העבודה היישומית של המשתתפות מהחלק הראשון. ההנחה שעומדת בבסיס התוכנית היא כי למידה יישומית תוך כדי עבודה בשטח היא הלמידה האפקטיבית ביותר.

בחלק הראשון של ההכשרה המשתתפות למדו ברמה עיונית וחווייתית את התכנים הרלוונטיים לעבודה רגשית עם זוגות בהיריון.

בחלק השני של ההכשרה -- תכנית זו -- הן תלמדנה ליישם את התכנים הללו בשטח, עם זוגות לקראת הורות ראשונה, וזאת בליווי הדרכה צמוד לאורך משך העברת הקבוצה.

  • עלות ההדרכה הינה 2,800 ₪ כולל מע״מ.

  • בעבור משתתפות שיתחייבו להעביר שאלונים להורים בשלושת נקודות הזמן (בטרם תחילת המפגשים, בסופם ולאחר חצי שנה), מחיר התכנית יעמוד על 2,500 ש״ח כולל מע״מ.

לאחר העברת הקבוצה וסיום תהליך הלמידה המעשית תינתן תעודת הכשרה חתומה ע"י המכללה האקדמית ת"א- יפו.

Expecting

** ניתן לשלם בתשלומים

** ניתן לשלם בתשלומים

נשמח לסייע בכל שאלה ובקשה באמצעות המייל או הנייד 050-6349058

צוות מרכז SEED

bottom of page