מנטליזציה הורית גופנית במרחב הטיפולי  

קורס העמקה מקוון

איך תינוקות ופעוטות מתקשרים דרך הגוף והתנועה?
ואיך הם חווים את הקשר עם ההורים במארג התנועתי?

כיצד ניתן לזהות גורמי חוסן וסיכון גופניים בחדר הטיפולים?
כיצד מיישמים ראיה זו בעבודה דיאדית?

5 ימי שלישי בין השעות 9:00-12:00 בין התאריכים 29.12-26.1 

מנטליזציה הורית גופנית (PEM - Parental Embodied Mentalizing) הינה גישה תיאורטית, מחקרית וטיפולית, המתמקדת בתהליכי אינטראקציה בלתי-מילוליים, ומתייחסת ליכולת ההורה לפרש את המצב המנטלי של התינוק מתוך תנועות גופו ולהתאים עצמה אליהם. PEMA היא כלי אבחוני וטיפולי שנשען על הידע המחקרי של PEM.

בקורס יישומי זה נלמד על השפה התנועתית הנרקמת בין ההורה והתינוק.ת; כיצד ניתן להבין את תהליכי המנטליזציה ההורית מתוך האינטראקציה הגופנית עם התינוק.ת; נלמד לזהות גורמי סיכון וחוסן גופניים-תנועתיים; וכיצד ליישם תובנות אלה בעבודה טיפולית. כל אלה יילמדו באופן מקוון תוך התבססות רבה על שיח משותף, דיונים בקבוצות קטנות, התנסות תנועתית, צפייה משותפת בווידאו, משחקי תפקידים ושיח מונחה.

הקורס מהווה את התשתית להסמכה ביישום הקליני של PEMA™. ההסמכה הקלינית של PEMA™כוללת שמונה מפגשי הדרכה ולימוד רפלקטיבי דו-חודשיים בהם יוצגו ויידונו סרטים של אינטראקציה הורה-תינוק.ת אשר יקודדו קודם למפגש על ידי המשתתפות. הסרטונים הם שילוב של סרטונים שמביאה המנחה וכאלה שמביאות המשתתפות מהעשייה הטיפולית שלהן, ובכך יקבלו משוב וחשיבה מעמיקה על מקרים טיפוליים שלהן מנקודת המבט של PEMA™, לצד אימון על הכלי.

ההרשמה והעלות למפגשי הדרכה והלימוד רפלקטיבי לצורך הסמכה קלינית נעשים באופן נפרד מהקורס המתואר.

הקורס מיועד לאנשי ונשות מקצוע העובדים עם הורים, תינוקות או פעוטות.

תאריכים:

הקורס יתקיים באופן מקוון בימי שלישי בין 9:00-12:00 בתאריכים:

29.12.2020

5.1.2021

12.1.2021

19.1.2021

26.1.2021

עלות: 1800 ש"ח

סטודנטים לתואר שני ומתמחים - 1600 ש"ח

ניתן לשלם באמצעות העברה באפליקציית BIT או PAYBOX למספר 052-2853289

או לשלוח מייל לכתובת dana@pemworks.org להסדרת תשלום בדרכים אחרות.