פרספקטיבה מערכתית על חווית האב במעבר להורות: מהמחקר אל הפרקטיקה

 

דר' רועי אסטליין

על המרצה 

דר׳ רועי אסטליין הוא חבר הסגל הבכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, עומד בראש המעבדה לחקר ההורות, הזוגיות והמשפחה בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטה, ומשמש כראש התכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית בשלוחת האוניברסיטה במבח"ר (תכנית לסטודנטים וסטודנטיות מהאוכלוסייה החרדית). מחקריו מתמקדים בהיבטים קליניים, רגשיים, התפתחותיים ובין-אישיים במערכת המשפחתית, עם עניין מיוחד בתקופת המעבר להורות וביחסי הגומלין בין הורות לזוגיות. כעובד סוציאלי קליני, לרועי ניסיון רב בעבודה טיפולית עם יחידים, זוגות ומשפחות.

תוכן ההרצאה 

בעוד שהמעבר להורות נחקר לא מעט מזווית חווייתה של האם, חווייתו של האב נחקרה הרבה פחות. זאת, אף שבשנים האחרונות תפקידו של האב בכלל ובמהלך המעבר להורות בפרט, משתנה ואתו משתנות גם הציפיות לגבי מעורבותו הפעילה במסגרת ההורות וגידול התינוק. הרצאה זו תציג ממצאים מסדרת מחקרים המתמקדים בחוויית האב במהלך המעבר לאבהות ומצביעים על בלבול בקרב אבות רבים בנוגע לתפקידם ולתפקודם בתקופת חיים זו במגוון מישורים (הפרט, הזוג, הקשר אב-תינוק והמעגלים החברתיים הרחבים יותר). בהמשך, יוצגו שתי תכניות התערבות, אשר פותחו על בסיס ממצאים אלה,  ואשר מתמקדות באב כחלק ממערכת החווה את המעבר להורות כהקשר התפתחותי המזמן התמודדויות מורכבות שיכולות לייצר קרקע למשבר או בסיס להזדמנויות לצמיחה.