top of page

הזמנה לסדנת ערב להורים- "איך לדבר עם ילדים ולהקשיב כך שידברו"

סדנה להורים המקנה מיומנויות הבנה ותגובה בהתאם לגיל ולמצב הרגשי של ילד, ביסוס יכולת תקשורת בין אישית גבוהה בין הורים לילדים, העמקה ביכולת ניהול קונפליקטים משפחתיים ובעת תסכול. הסדנה מאפשרת רכישת ארגז כלים ומיומנויות לסיוע בצמיחה וההתפתחות האישיותית של ילדם ויצירת תקשורת הרמונית בבית.

 

הסדנה תתקיים בימי שני, במשך 8 מפגשים בין השעות 19:30-22:00, בין התאריכים 17.12.18 - 04.02.19

 

מרצת הסדנה:

הילה רשף קליין, מנחה ומלווה הורים וגננות בגישה הקשרותית התפתחותית, B.E.D בחינוך ותאטרון, סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי (M.A), גננה ובעלת גן בעברה. 

קהל היעד:

הורים

baloon2.png

כולנו יצורים חברתיים מעצם היותנו בני אנוש. היכולת לייצר קשרים בעלי משמעות מעצבים את חיינו ומשפיעים באופן ישיר על תחושת האושר והמשמעות שאנו חווים. בתוך כך, הקשר בין הורה לילד הוא העמוק והמשמעותי מכולם, שכן הוא קשר נצחי וללא תנאי. לא בכדי, עומק ואיכות הקשר בין הורה לילדיו הם הקרקע לצמיחה והתפתחות מיטבית של הילד. ככל שהקשר בין הורה לילדיו עמוק ומשמעותי יותר, כך מתעצמים חוסנו הרגשי והביטחון העצמי שלו, ומתעצב לא רק המצפן הפנימי של הילד שמולנו

היום, אלא של המבוגר שהוא יגדל להיות.

מטרות הסדנה:

ההשתתפות בסדנה מקנה להורים מיומנויות הבנה ותגובה בהתאם לגיל ולמצב הרגשי של ילד, וביסוס יכולת תקשורת בין אישית גבוהה בין הורים לילדים - כמו גם ביתר מערכות היחסים בחיים. בנוסף, העמקה ביכולת ניהול קונפליקטים משפחתיים, ניהול תגובה הורית בעת תסכול, הבנת התסכול הילדי וההורי, וכן יילמדו כלים רבים לסיוע בצמיחה וההתפתחות האישיותית של ילדם ויצירת תקשורת הרמונית בבית.

 

:מועדי הסדנה

הסדנה תתקיים בימי שני, במשך 8 מפגשים בין השעות 19:30-22:00

 

מועדי הסדנה הינם:

17/12/18

24/12/18

31/12/18

07/01/19

14/01/19

21/01/19

28/01/19

04/02/19

 

* היקף הסדנה- 24 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הסדנה יקבלו המשתתפים תעודת השתתפות.

 

רישום לסדנה:

לטובת רישום לסדנה, אנא העבירו את הטופס חתום כולל נספח התשלום לכתובת המייל  seedinstitute@mta.ac.il. לשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל- 03-6802511.

 

:שכר לימוד

שכר הלימוד עבור הסדנה: 860 ש"ח

 

:נוהל ביטול והפסקת לימוד

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לגב' עדי לאור, בדוא"ל: seedinstitute@mta.ac.il לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לגב' עדי לאור - 03-6802511

להלן פירוט שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לסדנה

עד יום – 24/11/18 (כולל) יחויב ב- 5% משכר הלימוד.

מיום - 02/12/18 עד ליום - 16/12/18 (כולל) יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

החל מיום – 17/12/18 יחויב במלוא שכר הלימוד.

 

הוראות מיוחדות ותנאים כלליים:

  1. הסדנה אינה מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

  2. פתיחת הסדנה מותנית במספר משתתפים מינימלי.

  3. באם האקדמית לא תפתח את הסדנה, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

  4. באם האקדמית לא תפתח את הסדנה, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הסדנה ביוזמת האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

baloon1.png
landscape.png
bottom of page