top of page

הזמנה לקורס לאנשי חינוך לגיל הרך:

"איך לדבר ולהקשיב בגן הילדים"

בקורס נלמד את הגישה ההקשרותית ושפת התקשורת המקרבת ,לצד התנסויות מתוך דוגמאות מובנות כמו גם דוגמאות מתוך חיי הגן של המשתתפות/ים עצמם/ן . חלק מהתכנים יועברו בעזרת מצגת וסרטונים. הלמידה עוברת כתהליך עבודת עומק של חיפוש ומציאת "איש/אשת החינוך שאני" עבור כל משתתפ/ת, עבודה אל מול "תקריות ומקרים "ועד להרחבת גילוי וחקר הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת מילדי הגן.

 

הקורס יתקיים בימי שישי, במשך 11 מפגשים בין השעות 08:30-10:00, בין התאריכים 01/02/19 – 19/04/19.

 

מרצת הקורס:

הילה רשף קליין, מנחה ומלווה הורים וגננות בגישה הקשרותית התפתחותית, B.E.D בחינוך ותאטרון, סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי (M.A), גננה ובעלת גן בעברה.

 

קהל היעד:

אנשי חינוך של הגיל הרך – בעלי ובעלות משפחתונים, מטפלות, צוותי גנים פרטיים וציבוריים, גננות וגננים, מפעילי חוגים לגיל הרך, מורים ומורות לכתות א. 

 

מטרות הקורס:

1. חשיפה לימוד ואימון לשפה מקרבת,טיפוח והעמקת הקשר בין הגננת וילדי הגן, כמו גם כלים פרקטיים ליצירת אווירה הרמונית המאפשרת התפתחות למלוא הפוטנציאל האנושי של כל ילד וילדה בגן.

2.הרחבת ארגז הכלים האישיים והמקצועיים לשם הבנה עמוקה יותר והתמודדות יעילה יותר עם מצבים שונים העולים בגן .

baloon2.png
רישום לקורס

:מועדי הקורס

הקורס יתקיים בימי שישי, במשך 11 מפגשים בין השעות 08:30-10:00.

 

מועדי הקורס הינם:

01/02/19

08/02/19

15/02/19

22/02/19

01/03/19

08/03/19

15/03/19

22/03/19

05/04/19

12/04/19

19/04/19

 

* היקף הקורס הוא 22 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודת השתתפות.

 

:רישום לקורס

לטובת רישום לקורס, אנא העבירו את הטופס חתום כולל נספח התשלום לכתובת המייל  seedinstitute@mta.ac.il.  לשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל- 03-6802511

 

:שכר לימוד

שכר הלימוד עבור הקורס: 1200 ש"ח 

:נוהל ביטול והפסקת לימודים

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לגב' עדי לאור, בדוא"ל: seedinstitute@mta.ac.ilלא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לגב' עדי לאור - 03-6802511

להלן פירוט שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לקורס:

עד יום - 01/01/19 (כולל) יחויב ב- 5% משכר הלימוד.

מיום - 02/01/19 עד ליום - 17/01/19 (כולל) יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

מיום - 18/01/19 עד ליום - 31/01/19 (כולל) יחויב ב- 60% משכר הלימוד.

החל מיום – 01/02/19 יחויב במלוא שכר הלימוד.

 

:הוראות מיוחדות ותנאים כלליים

  1. הקורס אינו מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

  2. פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

  3. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמת האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

רישום לקורס
landscape.png
birds.png
bottom of page