מחקרים פעילים 

במרכז SEED פועלים מחקרים שונים, המתבוננים ומתמקדים בהתפתחות הרגשית המוקדמת של תינוקות.

המחקרים מתמקדים במעבר להורות, תוך בחינת מארג היחסים בשנים הראשונות לחיים בין התינוק לסביבתו הבינאישית, והתייחסות להשפעות ההדדיות ביחסים אלו.

המחקרים עושים שימוש בשיטות מחקריות ובמתודולוגיות מגוונות וחדשניות, הבאות לידי ביטוי בטכנולוגיות שונות, מדדים פיזיולוגיים והורמונליים, מדדי דיווח עצמי, תצפיות ועוד.

כלל מחקרי המרכז הם בעלי השלכות יישומיות בעולם ובקהילה בהם אנו מתנהלים, כך שניתן ליישם ולמנף את המידע הרב אשר נאסף במעבדה לטובת שיפור איכות חייהם של ילדים ומשפחות בתל אביב-יפו ובישראל בכלל.

החוקרים במעבדה מאמינים בעבודה מפרה הדדית ומקדמים שיתופי פעולה רבים בארץ ובעולם.