עוזרי מחקר ויצו

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית תל אביב יפו. עוזרת מחקר במחקר 'ויצו – שנת החיים הראשונה' בשיתוף עם ויצו. במסגרת עבודתה, הוכשרה להערכת התפקוד החברתי-רגשי של הפעוטות באמצעות שאלונים, קידודי תצפית וריאיון ה- Vineland. במהלך לימודיה לתואר ראשון, ערכה מחקר העוסק במעבר להורות, המתמקד בזהות ההורית, משבר, שינוי והבניה מחדש.

נעם פלג

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית תל אביב יפו. עוזרת מחקר במחקר 'ויצו – שנת החיים הראשונה' בשיתוף עם ויצו. במסגרת עבודתה, הוכשרה להערכת התפקוד החברתי-רגשי של הפעוטות באמצעות שאלונים וריאיון ה- Vineland. במהלך לימודיה לתואר ראשון, ערכה מחקר בפסיכולוגיה העוסק בגורמים המשפיעים על הערכת הפרט בנוגע למוזיקה, תוך המיקוד במגדר ואיכויות קוליות. מתעניינת בקידום ומתן מענה רגשי לאוכלוסיות בסיכון בינקות.

שני אביאל

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית תל אביב יפו. עוזרת מחקר במחקר 'ויצו – שנת החיים הראשונה' בשיתוף עם ויצו. במסגרת עבודתה, הוכשרה להערכת התפקוד החברתי-רגשי של הפעוטות באמצעות שאלונים, קידודי תצפית וריאיון ה- Vineland. במהלך לימודיה לתואר ראשון, ערכה מחקר בפסיכו-ביולוגיה העוסק בהשפעתן של תרופות צמחיות נוגדות דיכאון, בהשוואה לטיפול קונבנציונלי תוך שימוש במודלים בבע"ח. מתעניינת בהתפתחות רגשית וחברתית בינקות.

גלי ברויאר

©2018 by The Academic College of Tel Aviv-Yaffo