עוזרי מחקר RIPPLE

מנהלת אדמיניסטרטיבית של מרכז SEED לחקר התפתחות רגשית מוקדמת והמעבדה ההתפתחותית. בוגרת תואר ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה מהמרכז הבינתחומי. עדי מנהלת את מחקר האורך Ripple, ואחראית לאיסוף ובקרה של נתוני המחקר מהמשפחות המשתתפות. כמו כן, אחראית על סידור וארגון הנתונים ומוכשרת בקידוד תצפיתי של הבעת אמון של פעוטות באמהותיהם. עדי מתעניינת בתחום המחקר של התפתחות רגשית בינקות, תוך מיקוד במשתנים ההוריים המנבאים זאת.

עדי לאור

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה בהצטיינות יתרה מהמרכז הבינתחומי הרצליה, ובוגרת תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית מהמכללה האקדמית תל אביב יפו. רותם מנהלת את מחקר EMI במעבדה ההתפתחותית. תחומי האחריות בעבודתה כוללים פיקוח על גיוס הנבדקות, איסוף נתוני המחקר, ארגון ובקרה וכן ניהול הצוות המחקרי. בנוסף, הוכשרה בהעברת וקידוד ראיונות לרפלקטיביות הורית (PDI), קידוד שותפות הורית (Coparenting), התנהגות פרו חברתית והבנה רגשית בינקות. עבודת הגמר של רותם עוסקת בהתפתחות השותפות ההורית מההיריון ועד גיל שנתיים, וכיצד היא מנבאת את התקשרות הילד בגיל שנתיים. רותם החלה את ההתמחות בשירות הפסיכולוגי החינוכי ברעננה.

רותם ברגנר

רומי ארן שוורץ

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון, ובוגרת תואר שני בהצטיינות בפסיכולוגיה רפואית מהמכללה האקדמית תל אביב יפו. רומי שותפה לתכנון נקודת המדידה במחקר RIPPLE להתפתחות התינוק והמשפחה ואחראית על ארגון ועיבוד נתוני האורך של המחקר וכן על קשר רציף עם הנבדקים ומשפחותיהם. נוסף על כך, מקדמת רומי כתיבה אקדמית של מאמרים המסכמים את הפעילות המחקרית השוטפת במעבדה וכן הצעות מחקר עתידיות. העניין המחקרי של רומי טמון בהתפתחות רגשית מוקדמת מנקודת מבט גופנית, כולל אינטגרציית גוף-נפש והשפעות ארוכות טווח של יכולת זו. עבודת הגמר של רומי עסקה במידת החמלה העצמית בקרב מתבגרות הסובלות מאנורקסיה. 

רומי פסיכולוגית בהתמחות רפואית במכון למחלות דרכי העיכול והכבד (גסטרו) בבית החולים איכילוב.

סטודנטים לתארים מתקדמים

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ומנהל עסקים בהצטיינות יתרה מהמרכז הבינתחומי הרצליה, בוגרת תואר שני בפסיכו-ביולוגיה ותכנית ההשלמה לפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת תל-אביב. עבודת התיזה של שלומית התמקדה בסנכרון פיזיולוגי בין בני זוג במהלך אינטראקציות שונות, תוך שילוב נתונים אישיותיים, פיזיולוגיים והתנהגותיים. במסגרת עבודת הדוקטורט במחקר Ripple להתפתחות התינוק והמשפחה, שלומית מנהלת ואחראית על תחום הטכנולוגיה והפיזיולוגיה במחקר. העניין המחקרי של שלומית טמון בהתפתחות הרגשית, החברתית והקוגניטיבית בילדות, עם מוקד פיזיולוגי. כמו כן, חוקרת זוגיות, התקשרות ומעבר להורות. בנוסף, שלומית פסיכולוגית בהתמחות חינוכית בשירות הפסיכולוגי חינוכי-התפתחותי בירושלים.

שלומית פוגל יעקבי

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ואמנות רב תחומית מאוניברסיטת תל אביב, בוגרת תואר שני בהצטיינות בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת חיפה וכיום דוקטורנטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. נושא עבודת הדוקטורט של שיר הינו: "מה מזין קשר אֵם-תינוק? על הנקה, מנטליזציה הורית גופנית וחיבור האם לתינוקה". במסגרת מחקר Ripple להתפתחות התינוק והמשפחה, שיר מנהלת את נקודת הזמן של גיל 3 חודשים לאחר הלידה, וכן אחראית לאיסוף, ארגון וניתוח המחקר הנוגעים להאכלת התינוק. מוקד עניינה המחקרי הינו בשינויים הפסיכולוגיים בעקבות המעבר להורות, תוך מיקוד בחוויות אימהיות ותרומתן לביסוס זהות אימהית ונקשרות אימהית. כמו כן, שיר מתעניינת באופן בו ניתן לסייע לאימהות שחוות דיכאון לאחר לידה, וכיצד משאבים פנימיים כמו יכולת למנטליזציה מסייעים בהתמודדות עם קשיים הוריים וזוגיים. בנוסף, שיר פסיכולוגית קלינית מומחית בעלת קליניקה פרטית בתל אביב; עוסקת בטיפול אישי, זוגי וקבוצתי. 

שיר בר אמת

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו, בוגרת תואר שני בהצטיינות בטיפול בתנועה מאוניברסיטת חיפה וכיום דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה. נושא עבודת הדוקטורט של עינב הינו יכולת המנטליזציה הגופנית ההורית כמתווכת את הקשר שבין תמיכה זוגית של ההורים לבין ההתפתחות הרגשית והחברתית של הילד בגיל 24 חודשים. במסגרת מחקר Ripple להתפתחות התינוק והמשפחה, עינב קודדה ראיונות לרפלקטיביות הורית (PDI)  וכן אינטראקציות תמיכה זוגיות. כיום, מקודדת אינטראקציות הורה-ילד לפי מערכת הקידוד PEM; מנטאליזציה הורית גופנית. מוקד העניין המחקרי של עינב הינו במנטליזציה הורית גופנית, תוך התייחסות להשפעות הקשר הזוגי ההורי על התפתחותו הרגשית והחברתית של הילד.

עינב אפק

  • בהנחיית דר' דנה שי

נעה עובד

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מהמרכז הבינתחומי הרצליה, ובוגרת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ממכללת פרס. כעוזרת מחקר, ניהלה את תחום ביקורי הבית. במסגרת תפקידה, הייתה בקשר שוטף עם משפחות המחקר, ערכה ראיונות לרפלקטיביות הורית וכן הייתה אחראית על איסוף נתוני המחקר ממפגשים אלו. כמו כן, הוכשרה בהעברה וקידוד כלים פסיכולוגיים שונים, ביניהם לטובת הערכת מנטליזציה הורית גופנית, התקשרות הילד, היענות הילד להורה ועוד. עבודת הגמר של עדי עוסקת בקשר בין היענות הילד לשליטה הורית, ותלות הקשר בהתקשרות הילד.

עדי דסקלו

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך מאוניברסיטת חיפה, ובוגר תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית מהמכללה האקדמית תל אביב יפו. פסיכולוג מתמחה במכון להתפתחות הילד בתל השומר. תפקידו של גל מתמקד בניהול קידוד ייצוגי התקשרות הוריים. עבודת הגמר של גל עוסקת בקשר בין תסריטי הבסיס הבטוח (המהווים ייצוגי התקשרות) לבין אסטרטגיות הוריות, כמנבא איכות ההיענות (compliance) של ילדיהם.

גל זהבי

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית במכללה האקדמית תל אביב יפו. במסגרת עבודתה הייתה נסיינית בתחום ביקורי הבית, העבירה ראיונות לרפלקטיביות הורית, ניהלה וקודדה תצפיות להערכת התקשרות הילד ולהערכת טמפרמנט בינקות ובפעוטות. מאיה מתעניינת בקשר שבין מאפיינים טמפרמנטיים של התינוק ואיכות ההורות, והשפעת קשר זה על יכולותיו לוויסות העצמי. עבודת הגמר של מאיה עוסקת בקשר שבין יכולות הוויסות הרגשי של התינוק לבין איכות שנתו, כתלות באיכות השותפות ההורית.

מאיה וינשטיין

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מהמרכז הבינתחומי הרצליה, וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית במרכז האקדמי רופין. במסגרת תפקידה, קודדה מטלות תצפית להערכת טמפרמנט הילד. מאיה מתעניינת ביכולות לוויסות רגשי בקרב פעוטות. עבודת הגמר של מאיה עוסקת בקשר בין יכולת התינוק לשאת תסכול לבין התפתחות סגנון ההתקשרות בעתיד.

מאיה בידרמן

  • בהנחיית דר' רונית רוט-חנניה

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מהמרכז הבינתחומי הרצליה, וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית במכללה האקדמית תל אביב יפו. במסגרת תפקידה, מקודדת מטלות תצפית להערכת אמפתיה למצוקת האחר בפעוטות. אלמה מתעניינת בהתפתחות אמפתיה בינקות והקשר להפרעות תקשורת וקשב וריכוז.

אלמה סיפרים

  • בהנחיית דר' דנה שי

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי אסיה מאוניברסיטת חיפה, וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית במכללה האקדמית תל אביב יפו. עובדת כמקודדת תסריטים להערכת התקשרות ההורה. דפנה מתעניינת בקשר שבין תפיסת החוויה ההורית בגיל הרך והתקשרות הילד. עבודת הגמר של דפנה עוסקת בקשר בין ייצוגי התקשרות בטוחה של ההורה להתנהלותו בעת מצוקת הילד.

דפנה לוי

עוזרי מחקר

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה, וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית מיקוד ילד במרכז  הבינתחומי הרצליה. עוזרת מחקר במחקר Ripple להתפתחות התינוק המשפחה בתור מקודדת מטלות תצפית לשליטה הורית אל מול הילד. במסגרת עבודתה העבירה ביקורי מעבדה למשפחות המחקר בנקודות זמן שונות, וכן קודדה תצפיות להערכת שותפות הורית בהיריון וכשנתיים לאחר הלידה. במהלך לימודיה בתואר הראשון, ערכה מחקר הבוחן העברה בין דורית של עמדות והתנהגויות סוציו-פוליטיות, תוך מיקוד בקשר אֵם-ילד. רומי מתעניינת בתחום הוויסות הרגשי בהורות.

רומי פלדי

סטודנטית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו. עובדת כעוזרת מחקר במחקר Ripple להתפתחות התינוק המשפחה בתור מקודדת שפה רגשית אימהית במטלות הקראת סיפור של אימהות לילדיהן. בנוסף, במחקר EMI עובדת כנסיינית מעבדה.

עדי הלוי

©2018 by The Academic College of Tel Aviv-Yaffo