top of page

חוקרת מחקר RIPPLE

חברת סגל במדעי ההתנהגות במכללה האקדמית ת״א-יפו, ראשת מרכז SEED לחקר התפתחות רגשית מוקדמת. דר' שי היא פסיכולוגית וחוקרת אשר פיתחה את מערכת הקידוד והערכה PEM ומובילה שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים. בעשור האחרון דר' שי מרצה ומעבירה הכשרות PEM ו- PEMA. דר׳ שי מתעניינת בהתפתחות הבינאישית המוקדמת, עם מוקד מחקרי ייחודי במנטליזציה הורית גופנית (PEM; Parental Embodied Mentalizing). כמו כן, חוקרת הורות, מעבר להורות, יחסי שותפות הורית והתפתחות רגשית-חברתית בינקות במארג המשפחתי. דר' שי השלימה את לימודי התואר השני בפסיכולוגיה פסיכואנליטית התפתחותית מאוניברסיטת לונדון ומרכז אנה פרויד, ובעלת תואר דוקטור (Ph.D.) בפסיכולוגיה מחקרית מאוניברסיטת לונדון, בריטניה. את מחקר הדוקטורט קיימה תחת הדרכתם של הפרופסורים ג'יי בלסקי ופיטר פונגי. בנוסף, בעלת רקע אקדמי בלימודי טיפול בתנועה ובפילוסופיה.

_ETN0609.jpg

דר' דנה מקדוויט שי

bottom of page