top of page

המעבדה ההתפתחותית

במרכז SEED פועלים מחקרים שונים, המתבוננים ומתמקדים בהתפתחות הרגשית המוקדמת של תינוקות.

המחקרים מתמקדים במעבר להורות, תוך בחינת מארג היחסים בשנים הראשונות לחיים בין התינוק סביבתו הבינאישית, והתייחסות להשפעות ההדדיות ביחסים אלו.

המחקרים עושים שימוש בשיטות מחקריות ובמתודולוגיות מגוונות וחדשניות הבאות לידי ביטוי בטכנולוגיות שונות, מדדים פיזיולוגיים והורמונליים, מדדי דיווח עצמי, תצפיות ועוד.

מיקום - המעבדה ההתפתחותית ממוקמת בבניין פומנטו (1), קומת המרתף, במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

תיאור - במעבדה ארבעה חדרים: שני חדרי תצפית, חדר בקרה וחדר עבודה לסטודנטים ועוזרי מחקר. החדר המרכזי במעבדה מכיל משטח פעילות ומשחקים המותאמים לפעוטות, כמו כן, יש בו ארבע מצלמות המאפשרות צילום

ב-360 מעלות. בחדר התצפית השני ניתן לערוך ראיונות וכן ממוקם בו מכשיר מעקב עיניים. בחדר הבקרה ניתן לעקוב אחר המתרחש בחדרים השונים וכן לשלוט במצלמות ומכשירי המדידה הפיזיולוגים.

כלל מחקרי המרכז הם בעלי השלכות יישומיות בעולם ובקהילה בהם אנו מתנהלים, כך שניתן ליישם ולמנף את המידע הרב אשר נאסף במעבדה לטובת שיפור איכות חייהם של ילדים ומשפחות בתל אביב-יפו ובישראל בכלל.

החוקרים במעבדה מאמינים בעבודה מפרה הדדית ומקדמים שיתופי פעולה רבים בארץ ובעולם.

DSC_7755.JPG
WhatsApp Image 2020-05-10 at 12.52.06.jp
New N6.jpeg
DSC_7761.JPG
bottom of page