מנטליזציה הורית גופנית במחקר ובקהילה

תיאור הקורס:

מועדי הקורס:  ארבעה ימי שישי, בין השעות 8:30-13:30, בין התאריכים X

מרצת הקורס: דר' דנה מקדוויט שי

קהל יעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, פיזיותרפיסטים התפתחותיים, קלינאי תקשורת, רופאים, אחיות, מרפאים בעיסוק

בכדי לקבל פרטים נוספים השאירו את התעניינותכם כאן ואנו נחזור אליכם בהקדם:

מטרות הקורס:

מועדי הקורס:

עלות הקורס: 1700 ש"ח 

רישום לקורס:

לשאלות ובירורים:

ניתן להתקשר ל- 03-6802511 או לכתוב לכתובת seedinstitute@mta.ac.il 

 

נוהל ביטול והפסקת לימודים

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לגב' עדי לאור, בדוא"ל: seedinstitute@mta.ac.il . לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לגב' עדי לאור - 03-6802511

להלן פירוט שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לקורס:

עד יום - X (כולל) יחויב ב- 5% משכר הלימוד.

מיום - X עד ליום - X (כולל) יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

מיום - X עד ליום - X (כולל) יחויב ב- 60% משכר הלימוד.

החל מיום – X יחויב במלוא שכר הלימוד.

 

הוראות מיוחדות ותנאים כלליים

1. הקורס אינו מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

2. פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

3. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

4. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמת האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.